Studiecirkel för erfarna gode män. Där vi talar om erfarenheter som man kan behöva ventilera om man har varit god man i över 2 år. Vi formar innehållet efter kursdeltagarna. Den beräknas vara 3 gånger kostnad är 100:- kursmaterial ingår.