Media & kommunikation

Kreativ skrivande för seniorer
Skriv ditt liv

Kursinnehåll
Är du intresserad av att skriva om ditt liv och dina livserfarenheter? Vi går igenom skrivarprocessen och hur kreativitet kan skapas. Vi skriver och ger varandra uppmuntran och feedback så att berättelser blir levande.

Cirkelstart blir när vi fått tillräckligt många anmälda på Onsdagar 15.00-16.30

Cirkelledare
Malin Storm har stor erfarenhet av skrivandet. Hon har givit ut två böcker, är legitimerad lärare och har läst kreativt skrivande på universitetet. Hon är också utbildad skrivvägledare i Write Your Self- metoden och driver Storms skrivbyrå och spökskrivare.

Bra att veta
Ingen tidigare erfarenhet behövs.
Lokalen är handikappanpassad

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 7 anmälda deltagare
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Cirkeln arrangeras i samarbete med
Storm skrivbyrå och spökskrivare.

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.