Hantverk & konst

Träff 2: Repetitioner och eget skapande av återbruksmaterial.

VILL DU/ NI VARA MED?
Miljökarnevalen är till för alla; barn såväl som vuxna, människor med och utan intellektuell funktionsnedsättning. Hela samhället bjuds in att vara med; lokala föreningar, organisationer, företag, skolor, kommunala verksamheter, trossamfund, politiker och kulturaktörer mm.
Karnevalen avslutas med allsång på temat miljö och hållbar utveckling tillsammans med deltagare i karnevalståg, lokala musiker, körer osv.

Vad gör vi?
Andra träffen: Ta med dig eget återbruksmaterial och skapa häftiga kreationer som du kan bära i karnevalståget. Handledare från Kulturcentrum Väst bidrar med råd och tips hur du kan skapa och bygga fantasifulla kreationer av materialet du tar med dig: masker, instrument, dockor, fiskar mm. På plats finns: ståltråd, lim, snören, spik, häftpistoler och verktyg som du/ni kan använda. På den andra träffen repeteras också ramsor och sånger som ska framföras under Miljökarnevalen.

Studiematerial
Ta gärna med eget återbruksmaterial. Vi har tips, råd och mallar att arbeta med på plats. Aktiviteterna leds i samarbete med Molekylverkstans Science Center i Stenungsund.

Bra att veta
Miljökarnevalståget kommer att utformas efter de lokala föreningar och aktörer som medverkar i aktiviteten och kommer att se olika ut från kommun till kommun. Den grupp/aktör som medverkar i varje Miljökarnevalståg är Röda Hjärtans ensemble, initiativtagare till projektet.
Det är gratis att vara med!

För mer info: Miljökarnevalen FB
hemsida: www.kulturcentrumvast.se

Cirkeln arrangeras i samarbete med Kulturcentrum Väst och Stenungsunds kommun

Anmälningsinformation
Anmäl dig gärna här, så vet vi hur många det blir och hur många som behöver material!

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00