Hälsa & välbefinnande

Information om att handleda livscafé för äldre

Kursinnehåll
Vill du veta mer eller leda en samtalsgrupp/livscafé?
Välkommen på informationsmöte: Tis 18 feb kl.14-16, Kommunhuset Stenungsund
Sune Andreasson berättar om upplägget och han kommer även att hålla i handledarutbildningarna.
Handledarkursen är därefter på tre träffar och tiderna bestäms gemensamt på mötet. Sen kan man hålla i egna grupper.

Kursplan
För dig som är senior och vill lära dig mer om hälsa och levnadsvanor, förbättra din livssituation, få bästa möjliga liv hela livet, gå från ord och kunskap till handling och förbättrad livsstil.

Studiematerial
Passion för livet - ett material från Qulturum i Jönköping. Tema som ingår: Naturligt åldrande, fysisk aktivitet, förebygga fall, mat och dryck, social gemenskap och läkemedel.

Bra att veta
Det är gratis och vi bjuder på fika. Ta tillfället i akt att hjälpa en medmänniska. Inga förkunskaper behövs.

Cirkeln arrangeras i samarbete med Stenungsunds kommun

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 4 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900