Musik, teater

Vi kommer att utforska teater, drama och improvisation på ett lekfullt sätt och göra en teaterföreställning under nästa termin för de som vill fortsätta!

Del 1: Dramalek, teater och improvisation
Startar måndag 2 november kl 17:00-18:30 - 5 tillfällen

Del 2: Improvisation och teaterföreställning för publik
Startar måndag 18 januari kl 17:00-18:30 - 9 tillfällen + föreställningar 19/3–21/3

Plats: Carlmarks Väg 4, Älvängen

Frågor? kontakta Martina Svärd, 0735 86 98 28, svardmartina@gmail.com

I samarbete med FUB Ale