2023-10-15

Anhörigresan

Anhörigvårdares insatser sparar hela 183 miljarder för samhället.

Studieförbundet Vuxenskolan genomför med stöd av Socialstyrelsen ett projekt för att hjälpa anhörigvårdare, särskilt dem som vårdar en äldre anhörig hemma. Anhörig kan man vara på många sätt och formerna kan se olika ut i olika faser av livet.

Att bli anhörigvårdare kan ske successivt och nästan obemärkt. Ofta innebär det med tiden att hjälpbehoven ökar, både för den som vårdas och den som vårdar. Erfarenheterna visar att hjälpen inte alltid är så lätt att hitta.

Projektet syftar till: Att erbjuda anhöriga möjligheter att lyfta fram och bearbeta det som händer med oss under vårdprocessen av närstående, vad oro och ovisshet gör med oss, hur sorgen smyger in, man kan bli ensam och isolerad osv. Att visa på vilken hjälp som finns att få och hur man hittar till den. Att lyssna in hur anhörigvårdarna själva upplever sin situation och vilken hjälp de önskar och behöver.  

Projektet erbjuder: studiecirklar, föreläsningar och samtal i olika sammanhang där anhörigvårdare möts. 

Projektledare: Maija Edler

"Vi anhörigvårdare är många, 1,3 miljoner i Sverige enligt Anhörigas riksförbund, alltså ca 10 % av befolkningen. Det är en grupp som inte pratas så mycket om. Man har också räknat ut att våra insatser sparar hela 183 miljarder för samhället. Och allt går ju inte att räkna i pengar förstås. En anhörigvårdare delar liv med den man vårdar, går tillsammans en bit på en speciell resa som man sedan bär med sig vidare i form av erfarenheter, minnen, frågor, funderingar, lärdomar, tankar till förbättringar och så vidare. Vi behöver bli upptäckta, för samhället, för vården, för varandra och för oss själva"  Maja Edler

Vill du ha kontakt med oss, vara med på en studiecirkel eller delta i ett samtalstillfälle? Har ni en verksamhet där våra insatser skulle passa in?

Studeimaterial som kan användas i till exempel anhörigcirklar.