2024-05-15

En skatt att bevara

En flytt till Skansen och vi hade gått miste om länken till svunna tider.

Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening förvaltar den vackra Råskogsstugan med anor från början av 1700-talet. Det var först tänkt att stugan skulle flyttas till Skansen i Stockholm, men den blev kvar och är nu en fantastisk länk till svunna tider. 


Föreningen har, med hjälp av en donation, byggt en modern byggnad intill Råskogsstugan, det så kallade ”nybygget”, där medlemmarna kan samlas och ha möten. Här hjälps de åt att skapa olika utställningar, både permanenta och tillfälliga. Målet är att dokumentera, restaurera och visa upp gamla föremål med en intressant historia, men även att samla in berättelser från förr och att utbyta erfarenheter med varandra. Detta görs till viss del i studiecirkelform i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst. 

 


Ingrid Eriksson, har varit medlem i föreningen under många år och sitter även i styrelsen. Hon tycker mycket om gamla föremål, liksom att bevara och sprida kunskap vidare till andra.  


Föreningen har cirka 150 medlemmar, men de vill gärna rekrytera fler.  Just nu jobbar de med att göra i ordning stugan så att den kan öppnas upp för besökare under sommaren. 


-Vi försöker ordna olika aktiviteter så gott vi orkar, säger Ingrid.