2024-06-08

En värdig tillvaro

Hur ser asylprocessen ut egentligen?

En regnig tisdagskväll i april samlades vi tillsammans med Integrationsforum i Trollhättan för att belysa hur boendesystemet för asylsökande egentligen fungerar. Bakgrunden till mötet var regeringens uppdrag till Migrationsverket att reformera mottagningssystemet och att avskaffa möjligheten till enskilt boende. Istället för enskilt ska asylsökande bo på mottagnings- eller återvändandecenter. Denna reform väckte många frågor om hur asylprocessen egentligen ser ut?


Vi började kvällen med att lyssna till Elin Nilsson från Antidiskrimineringsbyrån i Fyrbodal. Med skarp insikt beskrev hon dagens maktstrukturer i Sverige och hur skärpta regler och nya direktiv påverkar utrikesfödda. Därefter tog Carl Thunberg över ordet. Han är verksamhetsansvarig på Restad Gård och har tidigare arbetat drygt 20 år på Migrationsverket. Med sin gedigna erfarenhet förklarade han ingående hur asylprocessen går till och vilka olika instanser som granskar en ansökan innan den avslås eller godkänns.


När kvällen avslutades var många av oss djupt berörda av de utmaningar som en asylsökande person står inför idag. Vi var överens om att detta är ett ämne som kräver vidare diskussion och mer kunskap. Vår engagerade verksamhetsutvecklare, Therese Przybyla, har mött många som påverkats av dessa beslut både genom sitt arbete och privat. Hon sammanfattade känslan med orden: "Vår grundsyn är alla människors lika värde, och vi genom kunskap kan skapa bättre förutsättningar för dem som inte själva kan."