Lättläst version saknas
Tillbaka

Förtroendevald inom SV Väst

Bild: Ombud från hela Västra Götaland på förbundsstämman i Linköping  13-14 maj 2023 Foto: Thereze Almström, kommunikatör SV Göteborg

I likhet med många av de organisationer SV Väst skapar verksamhet tillsammans med är SV Väst en ideell förening. SV Väst är en av Studieförbundet Vuxenskolans 29 avdelningar och leds av en avdelningsstyrelse, som ska fatta beslut i övergripande frågor och följa upp verksamhet och resultat. Inför sommaren passar vi på att träffa fyra av ledamöterna och vår ordförande för att ta temperaturen på styrelsen.

Vilka är ni – bakgrund och särskilda intressen eller engagemang?

Hans-Inge Sältenberg, styrelseordförande:
— Jag bor på gård utanför Skee i Strömstad kommun, är pensionär och skogsbrukare. Jag har haft en lång anställning som ekonomiansvarig på SV Regionen Västra Götaland. Jag är också ordförande i Södra Strömstad Fiberförening ek för och ledamot i Ekomuseum Gränsland.

Eva-Stina Framvik:
— Jag har mest bott på landet där jag bor nu, men jag känner mig lika hemma i Stockholm och Lahore. På olika jobb genom åren har jag i grunden gjort samma sak, nämligen pratat med människor. De första sju åren som Vi Unga konsulent i Uddevalla och Pakistan och de senaste åtta åren som kurator. Jag är intresserad av mycket, exempelvis att valla får med mina Bordercollies och av demokratifrågor.

Hanna Wettermark Sköld:
— Jag är ganska ny Kungälvsbo, efter att ha bott i Göteborg större delen av mitt vuxna liv. Tidigare har jag varit väldigt aktiv i Liberalerna, med både interna och externa uppdrag, men har tagit en paus efter flytten till Kungälv. Jag är sjuksköterska och arbetar på barnsjukhuset, och ska utbilda mig till specialist efter sommaren.

Mikael Sternemar:
— Jag är från Smögen och är 60 år. Mitt yrkesliv har jag mestadels ägnat åt högstadiet som lärare i samhällsorienterande ämnen, men även varit egenföretagare och politiker på halvtid under åtta år. Jag har fortfarande kvar ett stort politiskt engagemang, framför allt kommunalt. På min fritid försöker jag att röra mig så mycket jag kan för att må bra.

Cecilia Koch:
— Jag bor på Tjörn sedan snart 10 år. Är uppvuxen i Vänersborg och Göteborg, men har tillbringat alla somrar i Bohuslän, där mina föräldrar är uppvuxna. Nästan alla jobb jag haft har haft inriktning på utveckling och kunskapsspridning. Jag är agronom och har för länge sedan arbetat på Lantmännen som produktchef. Sedan har jag arbetat i Tyskland för exportrådet, på Almi med småföretagsfinansiering och utveckling. Jag har också varit VD för Hushållningssällskapet i Göteborg och Bohuslän, rektor för två naturbruksgymnasier och senaste anställningen var på Jordbruksverket. Jordbruk och livsmedelsförsörjning ligger mig varmt om hjärtat, liksom hållbart nyttjande av våra naturresurser.

Varför är just SV Väst en viktig förening för dig att vara styrelseaktiv inom?

— Det är viktigt att det finns en arena i samhället där människor kan skaffa sig kunskap och få inspiration och motivation till engagemang i civilsamhället och i det offentliga samhällsbygget, säger Hans-Inge.

— Folkbildning behövs för att alla människor ska kunna delta i samhället, utveckas själva och utveckla tillsammans, få kunskap och kunna påverka. För att vi ska vara likvärdiga och behålla demokratin, säger Eva-Stina.

— Folkbildning och aktiva föreningar är en sån viktig del av hur vårt samhälle är uppbyggt, och något som vi behöver fortsätta med i framtiden, menar Hanna. Folkbildningen ger möjlighet att skapa nya kunskaper och trygga sammanhang.

— För att kunna sprida kunskaper och bildning i samhällsfrågor till en så bred grupp av människor som möjligt, menar Mikael.

— SV-uppdraget känns viktigt för jag skulle vilja att alla människor får en chans att utvecklas utefter sin förmåga oavsett ämnesområde. Det är viktigt för att skapa en god självkänsla. En demokrati bygger på att människorna är väl insatta i en rad viktiga frågor och har mod att tänka själva och dra egna slutsatser, konstaterar Cecilia.

Vilka frågor engagerar dig särskilt vad gäller ditt styrelseuppdrag?

— Att vi kan upprätthålla en lokal närvaro i alla kommuner inom vårt verksamhetsområde, säger Hans-Inge.

— Jag har haft paus från SV några år och lär mig nu vad som hänt här under tiden. Det jag kommer in med nu när jag är aktiv för tredje gången, är intresse för det tvärkulturella och det inkluderande, säger Eva-Stina.

— Jag tycker att demokratifrågor är viktigt, hur samhället fungerar och hur man kan påverka det, säger Hanna. Att nå ut med den kunskapen till alla, avsett bakgrund och förkunskaper.

— För mig är engagemanget för utsatta gruppers bildning är extra viktigt, säger Mikael.

— Jag månar särskilt om att fler får lära sig mer om hur naturens biologi och särskilt då jordbruket fungerar, säger Cecilia. Det förekommer många förutfattade meningar i samhällsdebatten och jag skulle vilja att vi baserar det vi gör och det våra deltagare lär sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vilket är ditt tips för att bidra till resursmässig hållbarhet i vardagen?

— Själv har jag installerat solceller, eldar med flis och har solfångare för varmvatten på sommarhalvåret, berättar Hans-Inge.

— Vi har mänskliga resurser, djur och natur och de materiella resurserna. Återanvändning är bra. Vi och klimatet mår bäst av det. Mat behöver vi köpa ny - men nästan inget annat, menar Eva-Stina.

— Jag jobbar med att alltid leta efter andra hand i första hand när jag behöver något. Både möbler, andra saker och framför allt barnkläder. Jag tror att 90% av det som är inhandlat till mina barn är ”pre-loved”, säger Hanna.

— Ställ bilen och gå och cykla så mycket du kan i din vardag, uppmanar Mikael.

— Köp svenskt och närproducerat är mitt råd, säger Cecilia. Motionera och gå i skogen. Vår svenska allemansrätt är en fantastisk förmån vi ska vara rädda om. Den är både gratis och hälsobefrämjande, konstaterar hon.

Något särskilt du ser fram emot att göra i sommar?

— Att röja och gallra i skogen och åka husbil, säger Hans-Inge.

— Jag vill njuta av solen, värmen, grönskan, djuren och bad med vänner och familjen, säger Eva-Stina.

Mikael håller med:

— Jag önskar att bara vara ledig och ta dagen som den kommer, bada, sola och äta gott.

Båtliv finns bland planerna för såväl Cecilia som för Hanna:

— Segla och umgås med barn och barnbarn de veckor de är hos oss, säger Cecilia. Sköta vår trädgård och blåbärsodling. Vi kommer att göra lite ost i vårt mini-minigårdsmejeri. Träffa vänner och bara njuta av att vara hemma. Alltså precis som vanligt.

— Jag har planterat frukt och bär i trädgården så jag ser framemot att kunna gå och plocka bär tillsammans med barnen senare i sommar. Hoppas också på att kunna spendera lite tid på båtsemester längs med Bohuslän, avslutar Hanna.

SV Västs verksamhetsberättelse för 2022