Projekt

Vatten i våra landskap - återskapa naturens kylande kretslopp

Vatten i våra landskap är ett projekt som vill lyfta en parallell väg mot att lösa klimatproblemen - vattnets väg.

Alaska 2.0

Alaska 2.0 är ett projekt med syfte att långsiktigt skapa ett av Västra Götalandsregionens mest attraktiva besöksmål kopplat till vårt kulturarv.

Avslutade projekt

Care of Folkbildningen

Studieförbundet Vuxenskolan Väst är delaktiga i projektet Care of Folkbildningen för insatser med flyktingar från Ukraina.

Romer i fokus

Syftet är att sprida kunskap, inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild utav minoritetsgruppen romer.

Bokkompisar

Vi riktar oss till personer i daglig verksamhet, de som gått ur skolan och börjat jobba.

Känsla för Lödöse

Teaterprojekt tillsammans med Ljudaborgs kulturförening

Äldre tillsammans

Ett projekt med medel från Socialstyrelsen för att minska ensamheten hos äldre som blivit isolerade på grund av Covid-19.

Mat och Folk

Att främja lokal matproduktion och ökad medvetenhet bland konsumenter kring närproducerad mat och kunskap om de producenter som finns i närområdet.

Mitt Val

Varje röst är viktig! Studier har visat att åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta (siffror från 2014).