Projektbeskrivning Känsla för Lödöse

SV och senare Ljudaborgs kulturförening har sedan början av 2000-talet haft årliga teaterföreställningar vid Lödöse museum på utomhusscenen vid Ljudaborgs Kulturplats. Det konstnärliga innehållet har utvecklats under åren och ensemblen står för en konstnärlig upplevelse av hög kvalité som förstärker den lokala historieberättelsen från medeltiden fram till idag. Samtidigt har förutsättningarna för publikarbetet och marknadsföringen avsevärt försämrats på grund av nya digitala informationskanaler som inte nyttjas fullt ut och brist på personal som har kompetensen att producera ett kulturarrangemang på ett professionellt, effektivt, samtida och nyskapande sätt. Behovet att komma ikapp den digitala utvecklingen och få en lokalt förankrad kompetensbas är stort.


Syftet med projektet är att, genom ett mentorskapsprogram, utveckla kompetens kring yrkesrollerna kulturproducent/marknadsförare, scenograf och kostymör, vilket i nästa led bidrar till högre kvalitét i den publika verksamheten och ett större antal besökare till Ljudaborgs teaterverksamhet samt övriga besöksmål i närområdet. Projektet kan vara till nytta för alla som ingår i den kulturella ekonomin lokalt, vilket innebär både ideella föreningar, ekonomiska föreningar och enskilda näringsidkare som producerar konstnärligt och kulturellt innehåll i någon form.

Var skall staden ligga?

Teaterprojekt tillsammans med Ljudaborgs kulturförening.


Här skall staden ligga, konstaterade Gustav II Adolf, pekade och grundade Göteborg 1621. Sommaren 2021, fyrahundra år efter det bevingade uttalandet, sätter Ljudaborg Kulturförening i Lödöse upp den nyskrivna pjäsen “Var skall staden ligga?” av dramatikern Martin Rossing. Lödöse är nämligen inte bara en av Sveriges äldsta städer - utan även Göteborgs föregångare!


Pjäsen “Var skall staden ligga?” har premiär på Ljudaborg spelplats, i skogslummiga utomhusmiljöer som är såväl anrika som undersköna. Publiken förs tillbaka till ett Lödöse såsom det såg ut under det händelserika 1400-talet, gestaltat av Ljudaborg Kulturförenings erfarna ensemble i regi av Martin Rossing. 


Fördjupa sina kunskaper

Teaterproduktionen är en del av Leaderprojektet “Känsla för Lödöse” som Studieförbundet Vuxenskolan driver i samarbete med Ljudaborg Kulturförening. Utöver att arbeta fram en nyproducerad föreställning utförs inom projektet olika kompetensutvecklande mentorsprogram. Under hösten får föreningens medlemmar till exempel fördjupa sina kunskaper i regi, producentskap och marknadsföring. Till våren startas fler mentorsprogram och workshops med fokus på scenarbete, exempelvis inom kostym, scenografi samt ljud och ljus.


Plats för alla

Är du nyfiken på Ljudaborg Kulturförening? Vill du kanske till och med bli medlem? Tveka då inte att höra av dig till kontakt@ljudaborg.se eller följ Ljudaborg på sociala medier! Här finns plats för alla som tycker det är spännande med teater, sång, scenarbete, medeltid, historia, hantverk - eller helt enkelt vill ingå i en härlig och kreativ gemenskap!


Om Ljudaborg Kulturförening

Ljudaborg Kulturförening är en ideell förening med syftet att verka för ett brett kulturutbud utifrån utomhusscenen Ljudaborg i Lödöse vid Lödöse museum. Bland annat brukar föreningen årligen spela sommarteater, anordna Lödöse Medeltidsdagar - och utförde i år en mycket uppskattad Spökvandring i samband med Halloween!


Emma Axberg

Producent Känsla för Lödöse

Samarbete med Ljudaborgs kulturförening


Facebook: https://www.facebook.com/Ljudaborg

Hemsida: https://ljudaborg.se/

Instagram: @ljudaborg


Publicerad nyhet Ammii Asplund 2020-11-16