Syftet är att sprida kunskap, inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild utav minoritetsgruppen romer. I varje avsnitt kommer ni får möta häftiga gäster som kommer dela med sig utav sina personliga erfarenheter och kunskaper.


Podcasten görs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst (SV) och föreningen Promoting Youth inclusion, samt av stöd av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Artikel i Inspirera utgiven vecka 34 2022

Förra året startade systrarna Vanessa och Valeria Redjepadic podden Romer i fokus tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Med podden vill de öka unga minoriteters deltagande i samhälleliga frågor, stärka deras röster och främja gemenskap.


-Vi vill skapa en plattform och mötesplats där vi kan prata om hur det är att vara ung rom eller annan minoritet i Sverige idag, säger projektledare Valeria Redjepagic som alltid haft ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter, ungas rätt till sin nationella identitet och plats i samhället.

- Valeria har med åren smittat mig med sitt engagemang, ler Vanessa som ansvarar för marknadsföring, att boka in intervjupersoner och sprida poddens innehåll och budskap. Systrarna utstrålar en positiv smittande energi och deras drivkraft är tydlig. Att synliggöra unga minoriteter, främja gemenskap, motverka utanförskap och fördomar. De vill skapa öppna samtal, lyfta svåra frågor och ge verktyg för att öka ungas delaktighet och stärka deras röst, förklarar Valeria som själv reflekterat mycket över sin identitet. Trots att hon och syskonen är födda här i Sverige, kan hon häpna över förlegade kommentarer kring sin härkomst.

-Jag har många vänner som inte ens vet vad en rom är, säger Vanessa och Valeria fyller i.

-Kunskapsbristen om romer, och då framförallt fördomarna, är stor, säger hon med eftertryck.

-Ingen ska ju behöva vara rädd för att berätta att man är rom. Själv har jag alltid varit öppen med att säga det, det handlar ju om att våga stå upp för vem man är, tillägger Valeria som 2020 startade föreningen Promoting youth inclusion (PYI) med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan. För att nå ut bredare utvecklades idén att starta en podd med projektmedel från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Till sin hjälp har de haft projektkoordinator Therese Przybyla, verksamhetsutvecklare från Studieförbundet Vuxenskolen står som avsändare för podden.


-Det är spännande att arbeta tillsammans med både Valeria och Vanessa, personkemin fungerar bra emellan oss vilket har lett till ett väldigt bra samarbete, vilket är viktigt när man ska samordna allt så det faller på plats, säger hon.

De vet inte hur många romer som bor i Trollhättan, eftersom många döljer sin identitet, men de gissar på runt 200 unga romer som de försöker fånga upp och skapa både en fysisk och digital mötesplats. Men även andra unga som tillhör olika nationella minoriteter. Där den gemensamma nämnaren är att tillhöra en liten grupp och i det stärka varandra.


Det handlar också om jämlikhet och demokrati, menar Valeria. Att alla som ingår i ett samhälle ska känna delaktighet och makt.

-Men unga romers röster hörs och syns inte så mycket idag, där ser jag podden som en kanal o plattform för att göra sin röst hörd och samtidigt sprida kunskap till majoritetssamhället.

Idag kan vem som helst producera och sända en podd och det gillar Valeria och Vanessa.

-Det är en demokratisk form där alla kan producera och vem som helst kan lyssna via nätet.

Hittills har Romer i fokus sänt tre avsnitt. Upplägget är att Valeria intervjuar en inbjuden gäst kring ett förutbestämt ämne och inför varje avsnitt skriver de ett manus.

-Tanken är att få till lite härlig wibe, personlig och ett avslappat samtal, tillägger Vanessa.

De är noga med att lyssnarna gillar innehållet och att det tillför något i deras liv och en referensgrupp med unga får efter varje avsnitt utvärdera poddens manus och format.


Hittills har de tagit upp ämnen som aktivism, att komma ut som rom, romregistret och vad som hänt till följd av det.

Efter intervjun i Trollhättan ska de båda tillbaks till sina studieorter. Vanessa läser rättsvetenskap i Gävle och Valeria läser sin master inom mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet, men studerar under ett år i Budapest, kopplat till den romska identiteten.

- I Ungern har jag träffat många romer från hela Europa och inser snabbt att vi har en konversation på vårt gemensamma språk och hur det förenar oss. Men det är ett problem att många inte lär sig språket. Hon och Valeria hoppas bidra till förändring så att alla unga romer känner sig integrerade i svenska samhället, jämte stolthet för sin kultur och sitt språk.

 

 

Fakta / Valeria Redjepadic

Ålder: 24 år

Bor: I Trollhättan, men just nu i Budapest 

Familj: åtta syskon, mamma och pappa 

Gör: Studerar, engagerar mig i föreningslivet 

Intressen: Resa, utforska nya plaster, och umgås med vänner och familj 

Drömmer om: Arbeta med frågor rörande mänskliga rättigheter på en internationell nivå. 

 

Fakta / Vanessa Redjepadic

Ålder: 22 år

Gör: Studerar

Familj: åtta syskon och föräldrar

Intressen: Boxning

Drömmer om: Resa jorden runt


Text och bild: Anna Berglund