Om projektet

Studieförbundet Vuxenskolan Väst är delaktiga i projektet Care of Folkbildningen för insatser med flyktingar från Ukraina. Målgruppen är personer över 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina och bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.


Тут Ви можете знайти інформацію щодо курсу українською та шведською мовами.


Projektet har tilldelats 119 miljoner kronor av svenska ESF-rådet och Folkbildningsrådet är projektägare och projektadministratörer. Sju studieförbund och 39 folkhögskolor är delaktiga i Care of Folkbildningen och dessa kommer att driva delprojekt.


Projektledare för Care of Folkbildningen i SV Väst är Karoline Abrahamsson, som tror att projektet kan bli en positiv kraft för deltagarna:


– Vi hoppas och tror att projektet Care of Folkbildningen kan hjälpa personer att komma ett steg vidare i sin process mot en etablering här i Sverige både med sysselsättning och socialt. Vi hoppas också att utbildningen i sig kan vara en stabilitet här och nu i en vardag fullt med frågetecken kring läget.


Syfte

Care of Folkbildningen vill ta vara på de erfarenheter som finns hos folkbildningen från arbetet med asylsökande och invandrare inom verksamheterna Svenska från dag ett och Vardagssvenska. Målet är att deltagarna ska komma i arbete eller få utbildning som kan stärka deras ställning på arbetsmarknaden.


Språkkunskap och samhällsinformation

Inom SV Västs område kommer 30 personer med bakgrund som flykting från Ukraina erbjudas deltagande. Deltagare i projektet kommer få hjälp med svenska språket och ges information om det svenska samhället. Insatserna kommer att ha ett tydligt fokus på att ta deltagarna närmare arbete eller utbildning. Med sig får deltagaren en egen plan för hur de bästa möjligheterna framåt ser ut.


Kursinnehåll

Studierna sker på heltid 40 timmar i veckan, minst 20 av dessa timmar sker i grupp i olika ämnen. De övriga timmarna studerar du på egen hand. Du kan studera i 2-4 månader. Studierna är helt kostnadsfria. Studierna i grupp äger rum i Uddevalla. Vi har plats för 30 deltagare.


Moment

Individuell kartläggning samt intresse- och yrkeskoll, Arbetsmarknadsinsatser, Språkundervisning, Social inkludering

Information på Ukrainska