2021-05-30

Från bla bla bla till aha!

Lättläst politiker - Du skulle sagt så här, ministern!

Personer med språkliga funktionsvariationer och nysvenskar röstar inte i samma utsträckning som andra medborgare. En av orsakerna är att det är svårt att förstå vad politikerna skriver och säger. 

På nationell nivå brukar nästan alla partier ta fram en lättläst text om sin politik i riksdagsvalet. Men de lokala avdelningarna har nästan aldrig någon lättläst sida om vad de vill göra i sin kommun eller sitt landsting/region. 

Det gör det onödigt svårt för väljare. En undersökning i OECD-länderna konstaterade att 13% av befolkningen kan behöva lättlästa texter för att förstå. Frågan om lättläst politisk information är inte bara en fråga om att ställa upp för att det är demokratiskt rätt. Utan här finns röster att vinna om/när väljarna förstår vad partierna vill göra. 

 

SV vill tillgängliggöra valet och politiken för fler människor, så vi har tagit fram en online-utbildning i att skriva lättläst. Den är öppen för alla politiskt aktiva i Sverige, och det kostar inget att gå utbildningen. Det tar ungefär 4-6 timmar att genomföra utbildningen. Du blir inte expert av att gå utbildningen, men den ger dig tillräckliga kunskaper för att våga och kunna skriva ner de viktigaste politiska löftena lättläst.

SCBs rapport om de allmänna valet 2018

 

Utbildningen ligger på Learnify: Gå utbildning


  • Utbildningen är öppen för alla, oavsett om du är politiker eller ej. Visst - exemplen är från politiken, men principerna för lättläst är desamma även när t.ex. vi ska informera om studiecirklar. Gå kursen själv! 
  • Valrörelser är ofta både känsliga och stressade tidsperioder. Det är klokt att informera och trycka på partierna i kommunerna/landstingen i god tid innan valrörelsen börjar om att möjligheten finns att få kunskapshjälp att ta fram en lättläst information om deras politik. 
  • Följ gärna upp vilka som har lättläst om sin lokala politik, och se till att de som gör det får feedback för sin ansträngning.