2024-04-15

Leader-projektet förbereder Hilmas Alaska för framtiden

Den unika sten- och blomsterträdgården i norra Bohusläns skärgård ska bli mer tillgänglig.

Ledstänger, skyltar, ny hemsida, kommunikationsplan och designförslag för Hilmas trädgård är på gång under våren. Det kommer stå klart till 30 juni då både sommarens turlista börjar gälla och det EU-finansierade Leader-projektet Alaska 2.0 avslutas. 

 

De nya ledstängerna blir ett välkommet lyft menar Helena Lantz och Stephan Selin som kör båtturerna och driver turistverksamheten: 

Det är många äldre besökare som efterfrågat ledstänger för att lättare ta sig runt på området. 

 

Idag finns en stor skylt i trädgården som berättar om Hilmas liv och Alaska. Planen är att det ska komma fler mindre skyltar vid några av de unika byggnationerna och en välkomstskylt och orienteringstavla i närheten av kajen där passagerarbåten lägger till. 

 

I slutet på april görs de sista inspelningarna för den kommande filmen om Hilma. Därefter återstår massor med redigeringsarbete. När filmen lanseras blir en cliffhanger.  

 

Bakom kulisserna arbetas det med att trygga Hilmas Alaska för framtiden. Naturvårdsverket planerar att sälja marken och Länsstyrelsen som idag förvaltar marken planerar göra nya gränsdragningar i samband med ombildande av naturreservatet Nord-Långö och Hällsöarnas naturreservat. I det nya förslaget planeras att Alaskaområdet ska utgå ur reservatet. Om det blir verklighet försvinner en viss trygghet för bevarandet av Alaska. Projektet tittar på alternativa sätt att säkra platsen för framtiden. Blir det ett kulturreservat, är det en detaljplan som ska till eller täcker befintliga lagar en betryggande framtid för sten- och blomsterträdgården? Vem är villig i att investera i denna unika kulturhistoriska trädgård? 

 

Allt detta har blivit möjligt tack vare att Leader Bohuskust och gränsbygd samt Jordbruksverket godkände och finansierar projektansökan som Studieförbundet vuxenskolan skickade in i samarbete med Strömstads kommun och initiativtagarna Trädgårdsresan. Medfinansiärer är Strömstads kommun, Bohusläns museum och Länsstyrelsen Västra Götaland.  

 

Parallellt med detta utvecklas den ideella vänföreningen Alaskas vänner. De kommer att driva vissa frågor vidare efter projektets slut och stötta verksamheten på Alaska och bevarandet av platsen.  

 

Fakta om Hilma och hennes Alaska 

Hilmas Alaska är ett unikt besöksmål i Norra Bohuslän. Det var återvändande guldgräverskan Hilma Svedals (1870-1965) livsverk. När hon i 60-årsåldern återvände från Amerika började hon själv bygga denna unika trädgårds- och kaféanläggning, som besökts av tiotusentals sedan den byggdes på 1920-talet.


Fotograf: Karin Björk