2024-05-13

Mitt val

Även svåra ämnen som demokrati är roligt att lära tillsammans med andra deltagare som alla har olika tankar och kunskap.

I den komplexa värld vi lever i är det alltmer avgörande att medborgare är välinformerade och engagerade när det kommer till politiska frågor och demokratiska processer. Det är inte bara en fråga om att ha kunskap, utan också att förstå hur man aktivt kan delta i samhällsdebatten och påverka politiken.


En studiecirkel om Demokrati och EU-valet erbjuder en unik möjlighet att fördjupa sig i dessa ämnen, att utforska dem tillsammans med andra och att lära av varandras perspektiv och erfarenheter.


Syftet med studiecirkeln är djupare än bara att öka deltagarnas kunskap; det handlar också om att öka medvetenheten om den roll som var och en av oss spelar i att forma samhället genom vår delaktighet i val och genom vårt engagemang i politiken. Genom att förstå demokratiska processer och EU-institutioner blir vi rustade att fatta välgrundade beslut och att aktivt delta i samhällsfrågor.


Den 13 maj startades två studiecirklar tillsammans med deltagare från daglig verksamhet i Uddevalla Kommun. Tillsammans ska vi utforska vad demokrati egentligen innebär - inte bara som en abstrakt idé, utan också hur den påverkar våra liv och vårt samhälle i praktiken. Vi kommer att granska frågor som varför vår röst är viktig och vem som kan göra skillnad som politiker. Vi kommer också att lära oss mer om EU och vilka som bestämmer i EU, och hur detta påverkar oss som medborgare.


Det är inte bara nya saker som är viktigt att lära sig i en studiecirkel. Det handlar också om att skapa en bra miljö där alla kan känna sig inkluderade och respekterade. Det är roligt att lära tillsammans med andra deltagare som alla har olika tankar och kunskap. Genom att lyssna på varandra och dela våra tankar och erfarenheter kan vi lära av varandra och utvecklas både som personer och som medlemmar i samhället.

Tillsammans ska vi inte bara öva på att rösta och ta reda på lättläst information om EU-valet; vi ska också skapa en gemenskap av medvetna och engagerade medborgare som är redo att ta ansvar för vårt samhälle och vår framtid. Genom att lära tillsammans och arbeta tillsammans kan vi göra verklig förändring. Vi vill bygga en bättre och mer rättvis värld för alla.