Tillbaka

Solceller - en lysande historia!

Är du lantbrukare eller företagare och intresserad av att installera solceller? Vid en föreläsningskväll på Orust i oktober lyfts solcellsfrågan med särskild inriktning på lantbrukares och andra företagares investeringar i solcellsanläggningar.

KULTURHUSET KAJUTAN, HENÅN 31/10 KL 19-21

Vid föreläsningskvällen framträder Lars Andrén, föreläsare med mångårig erfarenhet och unik kunskap om solenergi samt Petter Bergman, energi- och klimatrådgivare.

- Vi ser en stor efterfrågan på solcellsanläggningar från såväl lantbruksföretag som bostadsrättsföreningar. En solcellsanläggning är något av en försäkring mot höga elpriser och absolut en intressant investering för jordbruket, säger Petter Bergman.

Lars Andrén har föreläst om förnybar energi i 30 år och har byggt upp en omfattande kunskap om solenergi. På uppdrag av LRF har Lars just tagit fram en solenergiguide för lantbrukare, en checklista med de mest väsentliga faktorerna att tänka på. Vid föreläsningen på Orust kommer Lars ge handfasta råd för att optimera en solelsinvestering vad gäller allt från teknik till lönsamhetskalkyler, skatteregler och subventioner.

Varför ska man som lantbrukare satsa på egen solcellsanläggning?

- Först och främst för att minska sin sårbarhet och ta kontroll över sin elförsörjning. Lantbruk har ofta en hög, jämn elkonsumtion även sommartid, vilket talar för valet av el från en solcellsanläggning. Ett annat skäl kan vara att närproducerad el ger företaget en bättre miljöprofilering. Gårdsmiljöer har också ofta goda praktiska förutsättningar, med stora och tillgängliga takytor, säger Lars Andrén.

En möjlighet är också någon form av gemensamhetsägda solcellsanläggningar.

- Genom ny lagstiftning kan man nu bygga mikronät inom ett avgränsat område, där flera parter anlägger en solpark tillsammans. Ett annat alternativ är för en markägare att arrendera ut mark för en solparksanläggning. Det är också en intressant möjlighet, säger Lars Andrén.

Petter Bergman berättar att kostnaden för en solcellsanläggning har fallit, men att priskurvan är utplanande. Väntetiden på installation kan i dagsläget vara relativt lång och flaskhalsen är inte komponenter utan tillgången på installatörer. Petter menar att branschen på västkusten kom igång tidigt och att det finns en historisk förklaring till detta:

- Här i väst har vi en tradition av att ta vara på solens energi. Här fanns tidigt många solvärmeanläggningar, alltså anläggningar som med solens hjälp värmer vattenfyllda slingor. Tendensen har hållit i sig och på Orust och Tjörn är också antalet nutida solcellsanläggningar per capita högt.

Välkommen till Kulturhuset Kajutan, Henån måndag 31 oktober kl 19-21.
Fri entré, ingen anmälan krävs.

Arrangemanget genomförs i samverkan med Orust kommun, Orust Kretsloppsakademi och Orust LRF.