Lättläst version saknas
Tillbaka

SV Väst får Uddevallas demokratipris

Syntolkning bild: Deltagare från Uddevalla utanför entrén till Universeum i Göteborg.

Just nu är lokalerna på Dalaberg tomma, men i vanliga fall är de fyllda med nyfikna, glada män och kvinnor och skratt blandas med kaffedoft, grammatikövningar och en massa frågor. Studieförbundet Vuxenskolan Väst har sedan ca 15 år tillbaka drivit studiecirklar på Dalaberg, som ligger i de norra delarna av Uddevalla. Det har passerat många människor under den här tiden och de har sytt, lagat mat, pratat svenska, dansat, haft självförsvar, högläsning, målat och umgåtts. De har fått synas, höras och ta plats. I dagsläget träffas de digitalt, för viljan att fortsätta ses och lära sig mer den finns kvar. 

Att SV finns just på Dalaberg är för att vi har viljan att förändra. Att påverka och ge alla människor i samhället en chans till att utvecklas och lära sig mer. För de målgrupper vi arbetar med här, som består av utrikesfödda män och kvinnor som fått uppehållstillstånd i Sverige men också de som sökt asyl, så handlar det om att ge dem en nyckel. En deltagare beskrev det så bra att språket är som en nyckel man behöver för att komma in i huset som är Sverige. Den öppnar så mycket, ger människor möjligheter att påverka och ta kontroll över sitt eget liv. Vi arbetar mycket med just det svenska språket, men vi ser att vi kan göra det på så många olika sätt. Alla människor är unika, och om man har en grupp med deltagare som inte studerat i sitt hemland tidigare så fungerar inte den traditionella studieformen. Då måste man bli kreativ, och det är en av våra styrkor!  

Framtidens nyckel

I Framtidens nyckel som vänder sig till utrikesfödda kvinnor genom ett uppdrag från Folkbildningsrådet (FBR), får kvinnorna lära sig mer om det svenska samhället, lära känna sin stad och vad de kan göra där, besöka vårdcentralen och affären för att i praktiken se det de läst om. De lagar mat ihop och delar recept och minnen. Ett par av kvinnorna gick vidare till att bli cirkelledare själva i sömnad och hantverk. Att gå i en cirkel hos oss ger inte deltagarna bara direkt kunskap, utan det gör något med människan. Vi lyfter de kunskaper de har och stärker dem genom att involvera dem i innehållet i cirklarna. Det är det som är målet med insatsen, att stärka, inspirera och motivera deltagarna att ta kontroll över sina egna liv och att se möjligheter till studier, praktik eller arbete.  

Svenska och delaktighet

Några andra uppdrag från FBR är våra cirklar för asylsökande, Vardagssvenska och Svenska från dag ett. Här har vi haft människor som kom till Sverige för fyra dagar sedan som knackat på hos oss för de vill komma in i samhället med en gång. De vill träffa människor och inte sitta hemma, lära sig svenska och den viljan är fantastisk att vara runt. Syftet med cirklarna är att de ska få lära sig grundläggande svenska utifrån den nivån de ligger på, så att de kan göra sig förstådda och förstå vad som händer runtomkring dem. Här har vi också haft projekt med medel från bla Länsstyrelsen där deltagarna fick lära sig mer om den svenska naturen. 

POP! Power of pink

På Dalaberg är viljan till samverkan stor. Vi har inte bara ett nätverk för detta utan 2018 bestämde sig Dalabergskyrkan och SV för att faktiskt samarbeta med den målgruppen som vi båda stöttade på varsitt håll. Kvinnor. Detta resulterade i kvinnogruppen POP! Power of pink. Vi har sedan 2018 träffats varje vecka och utbudet har varit stort. Föreläsningskvällar, matcirklar, temapromenader, kvinnofrukostar med kvinnliga föreläsare. Vi har sytt, ätit, skrattat och gråtit, delat historier och livsöden, stöttat varandra och gett varandra framtidshopp. Det vi alla har haft gemensamt är just att vi är kvinnor. Ålder, ursprung, religion har inte spelat någon roll, utan vi har samlats för att stärka varandra. Det är kvinnornas behov och intressen som har styrt innehållet och vi har haft teman som skönhet, hälsa, hatbrott, självförsvar, kvinnohistoria mm. POP har också medverkat under de två senaste årens Religionsdialogvecka med en kväll som vi kallat Glitter och glamour. De båda kvällarna drog upp emot 90 st kvinnor och män till god mat, inspirerande föreläsningar, dans och musik.  

No Hate Uddevalla

Ur detta samarbete och efter en inspirationsresa till Brighton, England i oktober 2018 med 9 st kvinnor från olika organisationer så växte No hate Uddevalla fram. Vid vår första kväll i Brighton fick vi träffa borgmästaren och kvinnor som arbetade vid kommunen med just dessa frågor och de berättade om deras och hela samhällets fantastiska arbete mot hatbrott. De hade stora kampanjer, människor gick samman och arbetade aktivt mot detta, alla olika grupper gemensamt. När vi kom hem och allt fick sjunka in så kände vi att vi måste göra något likande här. Uddevalla är inte en stor stad, men krafterna som syns och hörs är oerhört otrevliga. Vi såg att vi kunde börja med att samla människor, prata om det, lyssna på personer som arbetar med just hat och fördomar på olika sätt. År 2019 slog vi upp dörrarna till Bohusläns muséum för en heldag med No Hate. Det fanns en barnhörna, föreläsningar, musik och en panel. Året därpå ville vi göra det ännu större, men i pandemins spår var vi tvungna att avboka allt vi tänkt. Vi satsade istället på en busskampanj, och i mitten av oktober rullade 25 st bussar i Uddevalla under tre veckor med vårt budskap på sidorna att vi måste våga prata och bryta tystnaden. Under året har vi sedan arbetat med en massa olika organisationer och i oktober är det dags igen för No Hate Uddevalla för tredje året i rad. Det kommer bjudas på spännande personer och evenemang på ett Coronasäkert sätt.  

Allt som vi gör, som vi erbjuder människor är en del i det som är viktigt för att stärka och bevara demokratin. Vi ger människor verktyg så att de kan ta del av det som händer i samhället, att kunna påverka, att förstå, att göra sig hörda oavsett varifrån de kommer, hur gamla de är eller om de har en funktionsvariation.  

Vårt arbete, genom studiecirklar, kulturarrangemang och projekt, kommer alltid ha det i fokus.