2021-06-06

SV Väst, vinnare av demokratipris 2021!

SV – plats för samtal

Mottagare av Uddevalla kommuns Demokratipris 2021!

— Jag är oerhört stolt över detta. Det är en ära som förpliktigar – och vi är beredda att ta det ansvaret, avdelningschef SV Väst.

För att en demokrati ska fungera så behöver allt kunna pratas om. Vi vill bidra till att skapa dessa djupa och goda samtal. Vi tror på det mellanmänskliga mötet och att det är mötena som gör skillnad för individ och samhälle. Men det måste vara just Goda möten. Öppna, respektfulla och inkluderande demokratiska samtal där alla känner att de kan – och vill – delta.

Där vi utgår från välvilja.

Där vi verkligen lyssnar till varandra för att nå större kunskap och insikt.

Där vi framför våra tankar , men där det också är tillåtande att sitta tyst och reflektera.

Där vi känner oss trygga.

— Vi behöver träna oss i goda samtal, fortsätter Mia med engagemang i rösten. Studiecirkeln är en sådan mötesplats där den lilla gruppen kan föra goda samtal med människor vi annars inte skulle träffa. Även om ett gott samtal inte är någon tävling, så vill jag ge er en sommarutmaning, inte en stegtävling – utan i en samtalstävling. Placera en mental samtalsräknare i din ficka och se till att föra 10.000 goda samtal!

Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan. SV är Plats för samtal.

Motivering till Uddevalla kommuns demokratipris 2021

Studieförbundet Vuxenskolan Väst bygger sin verksamhet på att sprida kunskap och förståelse mellan människor i form av studiecirklar och genom att driva olika projekt som främjar demokrati och folkbildning.

I en tid där demokratiska krafter måste jobba på högvarv är initiativ som sträcker ut händer mellan människor nödvändiga och välkomna. Genom att tilldela Studieförbundet Vuxenskolan Väst priset vill Uddevalla kommun uppmärksamma förbundets viktiga insatser och lyfta fram folkbildningens roll i främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter.

Elving Andersson, kommunfullmäktiges ordförande

Läs på kommunens hemsida