Bokkompisar

 

Vi riktar oss till personer i daglig verksamhet, de som gått ur skolan och börjat jobba.

Efter ett lyckat år med Bokkompisar som vi startade upp i Strömstad, Tanum, Kungshamn, Lysekil, Henån och Svanesund ville vi fortsätta och se om vi kunde nå fler personer och få ihop fler grupper. Kulturrådet beviljade bidrag ett år till så vi startade upp i september 2018 och håller på till maj 2019.
2019 har vi utökat till kommunerna Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.

Många i denna grupp kunde läsa och läste när de lämnade skolan. Nu vill vi i detta projekt vill vi göra läsande lustfyllt igen. Vi vill även se till att fler övar på att läsa och ta till sig text, litteratur och tidningar.

Grunden är Roligt att läsa-cirklar. Målgruppen ska själv forma cirkeln, de ska få påverka innehåll och upplägg. De får föreslå böcker och de får även tips från bibliotekarien. Vi hoppas att detta väcker lusten till litteratur och läsande.

Planen är att starta minst två cirklar per kommun, en med personer med lindrig intellektuellt funktionshinder som kan läsa och diskutera böcker. En grupp med de personer som har svårare intellektuellt funktionshinder, som inte kan läsa eller bara kan läsa lite.

Vi kommer även att utbilda läsambassadörer bland gruppen av personer med intellektuell funktionsnedsättning, för att de ska uppmuntra sina vänner till läsande och vara positiva förebilder. – Dessa ambassadörer kallar vi för Bokkompisar och det blir även namnet på projektet.

Även anhöriga och personal runt de funktionsnedsatta kommer att utbildas och inspireras för att uppmuntra läsglädjen; vi kommer därför utbilda fler läsombud.

Under året kommer vi att ha författarkvällar med föreläsningsinslag i de kommuner som är med i projektet. Författare som skriver lättläst och som är intressanta för deltagarna kommer att föreläsa.

Bakgrund till projektet

Under hösten 2016 började Studieförbundet Vuxenskolan med cirkeln Roligt att läsa i Lysekil, Tanum och Munkedal. Sen körde vi 2017-2018 med lyckat resultat.

Vi hade träffar på biblioteket med stöd av bibliotekarier, det lästes, lånades och diskuterades. Dessa cirklar blev lyckade, alla lånade och en kille lärde sig äntligen att läsa.

Vi sökte och fick projektmedel från Kulturrådet till att starta upp i sex kommuner i norra Bohuslän. 

Kontaktpersoner
Projektägare: Avdchef Mia Ekegren, tfn 010-33 00 900, e-post mia.ekegren@sv.se
Projektledare: Verksamhetsutvecklare Annie Pettersson, tfn 010-33 00 901, e-post annie.pettersson@sv.se