För föreningar

Vill din organisation ha ett bättre styrelsearbete?
Har ni fastnat och vill ha hjälp i att utveckla föreningens arbete?
Eller vill ni ha hjälp och stöttning på olika sätt i genomförandet av olika föreningsarrangemang? 

Sverige har ett myllrande föreningsliv. Vi vet att det ”livslånga lärandet” i organisationer och föreningar skapar engagemang och stödjer den demokratiska processen. En viktig del av vårt statliga uppdrag är därför  att stötta det lokala föreningslivet.

 

Hur kan SV stötta vår förening?

Nedan följer ett smörgåsbord av exempel på hur vi kan stötta föreningar som väljer att samarbeta med oss! Nya samverkansparter träffar vi gärna för att diskutera vad just er förening är i störst behov av. Observera att det kan finnas lokala variationer i vad vi kan stötta er med. 


Studiecirkel

SVs primära verksamhetsform och pedagogiska metod, studiecirkeln, är en utmärkt pedagogisk form för lärande i grupp, som förutom kunskap även skapar delaktighet och personlig utveckling.

För studiecirklar kan vi t ex erbjuda

 • Lån av lokal
 • Visst ekonomiskt stöd som får gå till exempelvis litteratur
 • Cirkelledarutbildning
 • Råd och stöd vid start av studiecirkel – t.ex. tips på ämne, upplägg och material. Se gärna våra föreningsmaterial till höger. 
 • Hjälp att marknadsföra offentliga cirklar som föreningen önskar erbjuda.

 

Kulturarrangemang

Offentliga möten, föreläsningar, musikuppträdanden och andra kulturarrangemang anordnas med fördel tillsammans med SV. Vi har stor erfarenhet av arrangemang och kan stötta er när det kommer till:

 • Stöd i planering och upplägg
 • Hitta lokal.
 • Förmedla kontakter med föreläsare och artister.
 • Arbetsgivaransvaret där arvoderad ledare/föreläsare/artist inte innehar F-skatt samt hjälp med faktureringar.
 • Marknadsföring via våra nätverk och kanaler (utskick, affischering, hemsida, facebook-sida mm)
 • Utformning av affischer och dyl.
 • Ta emot anmälningar.

 

Föreningsutbildningar

Vi stöttar våra föreningar att bli bättre på föreningsteknik.

Med våra föreningsmaterial med tillhörande handledning kan er förening i studiecirkelform lära er mer om förenings- och styrelsekunskap, ledarskap, kommunikation, arrangörskap och mycket mer.

Vi har även processmetoder för förändrings- och utvecklingsarbete som ni kan ta hjälp av.

Läs mer om dessa material via länken till höger!

Utöver detta kan vi mot beställning anordna lärarledda skräddarsydda utbildningar utifrån era behov och önskemål. Utbildningarna erbjuds till ett förmånligt pris för våra samverkande föreningar.