Processmetoder för föreningar

Föreningskartan

Föreningskartan är en processkarta som vi har tagit fram för att föreningar på ett enkelt sätt ska kunna skriva om nuläget och framtidsvisioner.

Det händer väldigt ofta att föreningar kör fast. Ibland behöver man sätta sig ned och få en helhetsbild. Föreningsduken är optimal för detta.

Ni sätter er ned tillsammans och börjar svara på de frågor som står på kartan. Här får ni en konkret helhetsbild på hur ni jobbar i dagsläget och hur ni kan jobba vidare för att nå era mål.

Kartan är uppdelad i följande block:

  1. Vår förening – nuläget
  2. Vi – anda och identitet
  3. Drivkrafter
  4. Rekrytera och behålla medlemmar
  5. Synas och höras – och nå ut
  6. Handlingsplan
Föreningskarta - processmetod

 

 Om ni vill ha en karta kan ni kontakta oss så hjälper vi er!

 

< Tillbaka