Processmetoder för föreningar

Dialogduk - Vi utvecklar vår förening

Dialogduken är en processkarta som vi har tagit fram för att föreningar på ett enkelt sätt ska kunna skriva om nuläget och framtidsvisioner.


Det händer väldigt ofta att föreningar kör fast. Ibland behöver man sätta sig ned och få en helhetsbild. Dialogduken är optimal för detta.


Ni sätter er ned tillsammans och börjar svara på de frågor som står på duken. Här får ni en konkret helhetsbild på hur ni jobbar i dagsläget och hur ni kan jobba vidare för att nå era mål.


Duken är uppdelad i följande block:

  1. Vår förening – nuläget
  2. Vi – anda och identitet
  3. Drivkrafter
  4. Rekrytera och behålla medlemmar
  5. Synas och höras – och nå ut
  6. Handlingsplan


 Kontakta oss för att få ett exemplar inkl studiehandledning.