Djur, natur & miljö

Du som är naturintresserad, odlar ekologiskt eller älskar honung borde lära dig mer om de intressanta "trädgårdsarbetarna" bina. Varför inte biodling som bisyssla? Under sakkunnig ledning av erfaren biodlare får du kunskaper för att kunna starta upp ett bisamhälle. Kursen sker i samarbete med Skellefteå Biodlarförening.

Boken "Bin till nytta och nöje" används som kurslitteratur.

Innehåll och mål med kursen
Målet är att deltagarna ska lära sig mer om binas fantastiska värld och/eller bli aktiva biodlare efter kursen.
Vi erbjuder även hjälp med att införskaffa bisamhällen såvida man inte gör det själv.

Kursinnehåll
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Under de 7 sammankomster blandas teori och praktik med betoning på teori. Sista träffen är en bigårdsträff med helt praktisk arbete.
Kursplan
1. Biodling för nybörjare - introduktion
Binas biologi
3. Biodlarens utrustning. Året i bigården - vinter och vår
4, Året i bigården - sommar och höst. Bihälsa
5. Praktisk arbete i bigården, Honung/honungshantering/honungens användning mm..
6. Bigården och dragväxter. Avläggare - nya bisamhällen
7. Bigårdsträff, datum meddelas senare och beroende på vädret.

Kursträffarna sker på vardagskvällar, en gång/vecka under 7 veckor.Inga förkunskaper krävs