Djur, natur & miljö

Kursen genomförs förslagsvis fredag-söndag, tre heldagar.
Datum och tider kommer senare

Träff 1 Teori och praktik, heldag
Träff 2 Teori och praktik, heldag
Träff 3 Examinering teori och praktik, heldag

Den här kursen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid avancerad trädfällning. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå C, som avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd.

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid avancerad fällning, nedtagning av fastfällda träd, samt upparbetning i stormfälld skog. Vi går även igenom hur man använder olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare och kilar.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå C enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med avancerad trädfällning eller tillvaratagande av skadade träd.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå C. Du kan även välja att gå kursen utan att köra upp. Våra ledare som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta ska du fylla 16 år samma kalenderår som kusen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år. Deltagarna måste ha egen skyddsutrustning hjälm, skyddsbyxa, skyddssko och handskar vid praktiska övningar samt
motorsåg med tillbehör.

Du ska ha genomgått motorsågskörkort nivå A och B med godkänt resultat.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.
Plats för kursen meddelas senare.

Kursen beräknas starta i maj 2024
När du får besked om kursstart har du två veckors ångerrätt. Ångerrätten gäller fr.o.m. det datum du tackar ja till att delta.
Välkommen med din anmälan!