Djur, natur & miljö

Lär dig att hantera motorsågen rätt och säkert i skogen.

Motorsågskörkortet är något för dig som aldrig arbetat med motorsåg eller att du arbetar med motorsåg men vill lära dig arbeta säkert och ergonomiskt. En ny lag började gälla fr.o.m. 1/12-2012, arbetsmiljöverket ställer nya krav på teoretisk och praktisk dokumenterad utbildning för dig som inte arbetar på egen mark (hjälper du grannen måste du ha kortet). För företagare är kortet ett krav. Arbete utan detta intyg kan ge ett vite på 10.000 kr per användare.

Nivå A, Motorsågning
Kursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten.

Nivå B, Trädfällning, grund
Kursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.


Upplägg: Träff 1, teori A-delen, kvällstid 19/9,. Träff 2, teori B-delen, kvällstid 21/9. Träff 3, i verkstad eller garage för filning mm och skötsel av motorsåg. Därefter praktiska moment i lämplig övningsskog. Efter avslutad kurs avläggs en uppkörning och provskrivning för nivåerna AB.

Deltagarna måste ha egen motorsåg, skyddsutrustning som hjälm, skyddsbyxa, skyddssko och handskar vid praktiska övningar.Så snart vi har 8 anmälda deltagare skickas kallelse och faktura ut till deltagare. Skulle du ej ha möjlighet att delta så måste du avanmäla dig inom en veckan sen du mottagit kallelsefakturan.