2024-03-10

Ditt intresse kan bli kamratcirkel hos oss!

Är ni några vänner, grannar, kollegor som vill lära er något nytt tillsammans? Starta en kamratcirkel hos oss! Genom oss får ni hjälp med lokaler, studiebesök och studiematerial. Eller så kanske vi kan ordna den ledare ni behöver.

Kanske vill ni förbereda er inför sommarens fjällvandringar, forska om hembygdens historia eller diskutera samhällsfrågor och demokrati med varandra. Då kan ni starta en kamratcirkel!


Till skillnad från en betalcirkel där oftast en ledare hjälper gruppen fram till kunskap i ett ämne lär sig gruppen i en kamratcirkel av varandra och utifrån ett material, t ex en bok.

En kamratcirkel kostar inte heller något att delta i (vilket de flesta betalcirklar gör för att täcka en arvoderad ledare). Istället får kamratcirkeln stöd av SV till omkostnader så som lokal och studiematerial (inom viss ramar).


För att dra igång en egen studiecirkel gäller bl a följande:

  • Ni är 3-20 deltagare i studiecirkeln inklusive cirkelledaren.
  • Ni träffas vid minst tre tillfällen.
  • Det sammanlagda antalet cirkeltimmar (á 45 min) är nio eller fler.Vill ni starta en kamratcirkel? Skicka ett mail till oss: vasterbotten@sv.se där ni kort beskriver vilka ni är, var ni befinner er och vad ni vill göra, så återkopplar vi till er!