2024-03-10

Stor satsning på musik i Vännäs!

Vännäs kommun får stöd med 3,1 miljoner från Arvsfonden för projektet "Sounds Like Vännäs", där Studieförbundet Vuxenskolan är en av initiativtagarna.

Med projektet ”Sounds Like Vännäs” vill kommunen utveckla en levande musikgruppsverksamhet för unga och unga vuxna. Tolv olika musikgrupper inom olika musikstilar ska bildas med deltagare i åldern från högstadiet upp till 25 år. Under tre års tid ska de få träffas och spela ihop i en replokal under överinseende av en mentor. Musikerna Josephine Forsman och Dennis Lyxzén kommer att vara med som inspiratörer och träffa alla band som deltar.


Bakom satsningen på Sounds like Vännäs står Vännäs kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, AC Live och Loud Sweden. Syftet är dels att ge de unga en möjlighet att kunna mötas genom musiken, men också att främja de ungas hälsa.