Tillbaka

Projekt kompetensbron

Projektet Kompetensbron är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå och Korsholms vuxeninstitut. Projektet finansieras i sin helhet av EU-programmet Erasmus+ och pågår under 2022 och 2023.  

Under den återstående projekttiden kommer Vuxenskolans cirkelledare och verksamhetsutvecklare (samt deras motsvarigheter i Korsholm) att bli inbjudna till föreläsningar och workshops som har fokus på digitalitet i undervisning och ledning av grupper.