Projektet Kompetensbron är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå och Korsholms vuxeninstitut.


Projektet finansieras i sin helhet av EU-programmet Erasmus+ och pågår under 2022 och 2023.  


Under den projekttiden bjöds Vuxenskolans cirkelledare och verksamhetsutvecklare (samt deras motsvarigheter i Korsholm) in till föreläsningar och workshops som hade fokus på digitalitet i undervisning och ledning av grupper.