Hösten 2017 till våren 2019 har Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten genomfört en förstudie med syfte att undersöka intresse och möjlighet att utveckla lokal teaterverksamhet i Norsjö kommun. Förstudien har finansierats av Jordbruksverket och Leader – Skellefteå älvdal.


Förstudiens mål har varit att undersöka möjligheten att:


  • Utveckla det kulturella utbudet i Norsjö kommun
  • Erbjuda en ny alternativ fritidsverksamhet.
  • Skapa en arena för utbyte mellan generationer. (Aktiviteterna i förstudien har nått personer mellan 13 och 70 år.)
  • Ge kulturintresserade ungdomar ytterligare skäl att stanna kvar i Norsjö.
  • Fånga upp tidigare teaterintresserade som tidigare varit aktiva i Rislidenamatörerna (som avslutat sin verksamhet efter 35 år).