Föreningar & organisationer

Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och det lokala samhällets utveckling. Vi erbjuder ny kraft till Sveriges eldsjälar. Vi samarbetar med en mängd olika föreningar och organisationer både nationellt och lokalt i Västernorrlands län. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om hur vi kan stötta och samverka med just din lokala förening!

Våra föreningserbjudanden

Vi kan hjälpa till med allt från administration till kulturarrangemang, lokaler, och studiecirklar.  På vår hemsida hittar du också material, mallar, utbildningar och tips för dig som är aktiv i en förening.


Grund-, medlems- och samverkande organisationer

Formellt har SV tre former för samarbete. Det är grundorganisation, medlemsorganisation samt samverkande organisation. De tre formerna har olika roll i organisationens stadgar, t ex när det gäller rätten att utse ombud till SV:s årsstämmor, men i verksamheten i varje samarbete unikt. Det är SV:s förbundsstyrelse som beviljar medlemsansökningar. På nationell nivå samarbetar vi med över 40 organisationer och föreningar. Framför allt är det organisationer kopplade till landsbygden, funktionsnedsättning samt intressepolitiska organisationer med en liberal grundsyn.

SV:s samarbeten i Västernorrland

Vi samarbetar med många lokala föreningar och organisationer som har samma grundidé som vi i SV: Att samla människor som har ett gemensamt intresse och tillsammans engagera sig i det.