Funktionsrätt

Vi värnar varje individers rätt till att aktivt delta i samhället, möjligheten att forma sina liv och att växa. SV Västernorrland vill bidra till det genom att samarbeta med många olika föreningar, organisationer och privatpersoner, t.ex. Attention, Demensföreningar, Parkinson föreningar, Glaukomföreningen, Blodcancerförbundet, Träpatronerna. OCD-förbundet, Spelberoende Föreningen och många fler. Tillsammans gör vi kunskap och bildning tillgängligt för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt.

SV får pengar från staten för att möjliggöra folkbildning

Studieförbundet Vuxenskolan bedriver en bred verksamhet inom olika samhällsområden i samverkan med länets kommuner, Region Västernorrland, myndigheter och privatpersoner. Vårt stöd kan bl.a. vara rådgivning, medverkan, processtöd, digitala möten, kontaktnät, ledare, lokaler, praktiska saker som marknadsföring, inbjudningar, ta emot anmälningar, kopiering och bidra till att sänka kostnader.

Tillsammans skapar vi verksamhet som passar er

Vi gör verksamhet av era idéer. Det ökar demokratin, känsla av sammanhang och delaktighet vilket också har en positiv påverkan på hälsan. Samarbetet ser olika ut beroende på gruppernas olika behov och möjligheter.

  • Starta studiecirklar, lära sig något nytt inom ett intressant ämne, ett hantverk, ett instrument, bygdeforska, beroende på vad deltagarna vill lära sig mer av. Ibland kan SV hjälpa till med kostnader för material
  • Starta föreläsningsserie med olika teman. Tillsammans hittar vi föreläsningar och föreläsare som kan dela med sig av sina kunskaper
  • Genomföra olika kulturprogram som t.ex. musik, teater, film, dans och föredrag.

Vi satsar på högläsning!

Vill du ge personer som har svårt med läsningen tillgång till böcker, nyheter och information? Då kan du bli läsombud eller högläsare! Håll utkik på vårt kursombud för att anmäla dig till våra kostnadsfria utbildningsdagar. Du kan även skicka en intresseanmälan till ingeborg.wiksten@sv.se