Pedagogik

Att skapa styrelsearbete där alla deltar aktivt och ges förutsättningar för att bidra med sina kompetenser och förmågor.

Kursinnehåll
Grundläggande styrelsearbete, vilka olika roller som finns i styrelsen och hur styrelsens uppdrag ser ut. Vilka vi är som människor, vilka kompetenser och drivkrafter vi har. Hur vi organiserar styrelsearbetet under möten och mellan möten så att alla kan bidra. Styrelsens arbetsordning, dagordning och protokoll arbetas igenom. Vi gör en överenskommelse om vilket ledarskap vi vill se hos oss själva och i styrelsen.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Kursen kan genomföras både digital eller fysiskt, antingen 2,5timme vid 3 digitala tillfällen eller en heldag 7,5timme fysiskt möte.

Kursledare
Susanne Öberg är ledarskapskonsult som jobbar med processledning och organisationsutveckling. Hon har en bakgrund i det gröna näringslivet och har folkrörelsen i blodet.
Hemsida: www.susanneoberg.com

Bra att veta
För kostnadsförslag eller mer info: emelie.berggren@sv.se telnr 072-73 44 191
www.susanneoberg.com