Pedagogik

Att ge stöd i förändringsprocesser eller utmaningar i ledarskap, styrelsearbete och medarbetargrupp och i samspelet däremellan.
Kostnad: Enligt överenskommelse

Kursinnehåll
Skapa effektiva organisationer
Jobba med inkluderande ledarskap
Driva ett effektivt och väl förankrat förändringsarbete
Värderingsstyrt ledarskap

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Kursen kan genomföras både digital eller fysiskt.

Kursledare
Susanne Öberg är ledarskapskonsult som jobbar med processledning och organisationsutveckling. Hon har en bakgrund i det gröna näringslivet och har folkrörelsen i blodet.
Hemsida: www.susanneoberg.com

Bra att veta
För kostnadsförslag eller mer info: emelie.berggren@sv.se telnr 072-73 44 191
www.susanneoberg.com