Humaniora

Att ge ledare kunskap och verktyg om att leda förändringsarbete i ideella verksamheter.

Kursinnehåll
Vart jag vill med mitt engagemang, vilken målbild jag har för mitt uppdrag och för den organisation jag arbetar i. Vem jag är som ledare, hur jag vill leda organisationen internt och hur jag vill representera den externt. Hur jag kan skapa engagemang i hela organisationen så att vi är många som leder tillsammans. Verktyg för omvärldsanalys och att bygga allianser med andra ledare och organisationer. Förändringsarbetets hävstänger och fällor. Vi tar fram mål, handlingsplaner och kommunikationsarbete för förändringsresan både för det egna ledarskapet och organisationen.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Kursen kan genomföras både digital eller fysiskt, antingen 2,5timme vid 3 digitala tillfällen eller en heldag 7,5timme fysiskt möte.

Kursledare
Susanne Öberg är ledarskapskonsult som jobbar med processledning och organisationsutveckling. Hon har en bakgrund i det gröna näringslivet och har folkrörelsen i blodet.
Hemsida: www.susanneoberg.com

Bra att veta
För kostnadsförslag eller mer info: emelie.berggren@sv.se telnr 072-73 44 191
www.susanneoberg.com