2024-02-04

Testa tapping i Härnösand

Tapping är en mindfullness-metod där du upprepat lätt trycker på olika punkter på kroppen.

Tapping är en mindfullness-metod där du upprepat lätt trycker på olika punkter på kroppen. Genom tapping stimuleras nervsystemet till att slappna av. Det ska motverka stress, ångest och bidra till ett ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande.