Young Wheels

Young Wheels är en ungdomssektion i Kramfors Motorsportklubb som grundades för att samla och lyfta motorburen ungdom i Kramfors. I januari 2022 fick vi beviljat stöd från Allmänna Arvsfonden för att starta och driva en motorgård i Kramfors för unga oavsett funktionsnedsättningar. Läs mer här: https://www.kramforsmsk.com/young-wheels/