Funktionsvariation

Syftet med SV:s verksamhet är att genom folkbildningens pedagogik och innehåll ge möjlighet för människor att påverka sin livssituation och att delta i samhällsutvecklingen.

SV verkar för att ge personer med funktionsvariationer möjligheter att delta i studiecirklar och kulturarrangemang på egna villkor. SV gör det möjligt genom att anpassa folkbildningens pedagogik och metodik så det passar personer.

Kontakta oss!

Margareta Hallner 
tel 010-410 12 04

Caritha Fredricson
tel 010-410 12 23

Johan Ljungkvist
tel 010-410 12 70

Camilla Bohm-Coleman