Funktionsvariation

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland arbetar aktivt för att främja inkludering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och FUB (Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna). Genom att erbjuda anpassade studiecirklar och kurser, anpassade studiematerial och metodik samt särskilt utbildade ledare, strävar vi efter att skapa en miljö där alla deltagare kan känna sig inkluderade och trygga. Vi är också engagerade i att påverka samhället och politiken för att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättningar. Genom opinionsbildning och lobbyverksamhet arbetar vi för att öka medvetenheten om frågor som rör funktionsnedsättningar och påverkar politiska beslut och lagstiftning. Vi tror att det är viktigt att främja inkludering och tillgänglighet för alla och att varje individ har rätt att delta i samhället på sina egna villkor. Genom vårt arbete hoppas vi kunna göra en positiv skillnad för personer med funktionsnedsättningar i Västmanland.

Allas rätt till att påverka sin livssituation

Syftet med SV:s verksamhet är att genom folkbildningens pedagogik och innehåll ge möjlighet för människor att påverka sin livssituation och att delta i samhällsutvecklingen.


SV verkar för att ge personer med funktionsvariationer möjligheter att delta i studiecirklar och kulturarrangemang på egna villkor. SV gör det möjligt genom att anpassa folkbildningens pedagogik och metodik så det passar personer.


Kontakta oss!

Caritha Fredricson

tel 010-410 12 23

Johan Ljungkvist

tel 010-410 12 70