Föreningen Balans

"Föreningen Balans Västerås finns till för dem som har bipolär sjukdom och unipolär sjukdom och deras anhöriga. Vi är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser föreningen företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga. Vi vill tillvarata medlemmarnas intressen och erbjuda mötesplatser för människor som upplevt bipolär eller unipolär sjukdom. Föreningen arbetar intressepolitiskt tillsammans med systerorganisationer på lokal och regional nivå".