Musik med Johan

"Jag är diplomerad musikterapeut och har arbetat som cirkelledare i SV sedan 1997 med musikgrupper för personer med olika funktionsnedsättningar, både inom särskilda omsorgen och äldreomsorgen.
Jag arbetar nu som cirkelledare och verksamhetsutvecklare i Västmanland med inriktning på personer med funktionsnedsättning. Verksamheten i grupperna jag har är en nivåanpassad musikverksamhet där deltagarna i gruppen är med och påverkar innehållet. Repertoaren är anpassad efter högtider, årstider och aktuella händelser". Johan Ljungkvist

Kontakta mig!

 


Johan Ljungkvist

Diplomerad musikterapeut

E-post: johan.ljungkvist@sv.se
Mobil: 0704-739831