2024-02-06

Årsstämma Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland 2024

Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland kallar till årsstämma. 


Datum: lördagen 16 mars 2024

Tid: 09.00 – 12.00, (ombudsanmälan från 08.30)

Plats: Lysgränd 1, Västerås.


Nedan finner ni alla dokument (fylls på stegvis, varpå länken blir aktiv)


  • Dagordning stämma 2024
  • Förhandlingsordning stämma 2024
  • Kallelse till stämma SV Västmanland 2024
  • Signerad revisionsberättelse SV Västmanland 2023
  • Signerad årsredovisning SV Västmanland 2023
  • Verksamhetsberättelse SV Västmanland 2023
  • Verksamhetsplan SV Västmanland 2023