KULtura - Surahammars kulturskola

KULtura är ett samarbetsprojekt mellan Studieförbundet Vuxenskolan, ABF Västra Västmanland, Surahammars kommun och Folkets Hus i Surahammar. Verksamheten bedrivs i Folkets Hus och vänder sig till dig som är mellan 6 och 19 år.

KULturas målsättning är att genom långsiktig samverkan erbjuda barn och ungdomar i Surahammars kommun möjligheter att på sin fritid utveckla sina intressen, kunskaper och färdigheter inom kulturens olika områden!

All verksamhet sker i cirkelform. Cirklarna startar vid fulltecknad grupp.

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL ALLA KURSERNA PÅ KULTURA