Lirkar med pedagogiska medel

Eva-Kajsa Nordenborg leder flera studiecirklar för SV Stockholm, ute på olika dagliga verksamheter. Studiecirklarna vänder sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Bild och ljud i kombination 

Mestadels leder hon cirklar i skapande media. Tillsammans gör de allt ifrån tidningsproduktion, poesiböcker till att kombinera bild och ljud. Eva-Kajsa berättar att det idag finns allt fler tekniska hjälpmedel som kan underlätta för personer med intellektuella funktionsnedsättningar att göra olika saker inom skapande media: -Jag önskar att vi kan köpa in mer av denna tekniska utrustning. Det vore bra att deltagarna får tillgång till bland annat pekskärmar och större tangentbord, säger hon.

Eva-Kajsa leder också en musikcirkel: -Vi lyssnar på musik som vi sen spelar upp på vårt fredagscafé och gör olika rörelser till musikvideos. Sen letar vi upp texterna och pratar om låtarna, säger hon.
 

Hantverk är grunden

Eva-Kajsa är i grunden hantverkspedagog. Tidigare har hon jobbat som lärare. Inspiration till cirklarna som hon leder i till exempel måleri får hon genom att vistas i en kreativ miljö, fantisera och skapa mycket själv.

- Det är roligt att vara kreativ och komma med nya idéer, säger hon. Att ge deltagarna möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt och utvecklas är givande och betydelsefullt. - Ibland kan det ta ett tag innan deltagarna kommer in i verksamheten och själva börjar skapa, då får jag lirka lite med dem med alla pedagogiska medel jag kan. - Jag känner mig väldigt uppskattad och får mycket kärlek tillbaka av deltagarna. Vi har fina möten och relationer, säger Eva-Kajsa.

 

Text och bild: Maria Ortler