Matti = musikern som också leder studiecirklar

I Lund följer Matti Larsson med nyanlända på rundturer till konsthallen, biblioteket, Kulturen och många andra offentliga platser. Han är cirkelledare i Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Lundabygden.

Under hösten är han tillsammans med en grupp syrier som fått asyl och som vill lära sig mer om hur samhället fungerar. En gång i veckan tar han med deltagarna till platser som de senare kan besöka på egen hand.
 

- ”On the Move”  heter den pedagogiska metod som utvecklats av sociala entreprenörer i företaget ”Giraffa i Staden”. Och nu är On the Move en studiecirkel i SV.
 

- Det finns ett behov hos de nyanlända att komma ut för att se hur det fungerar i samhället, säger Mattias Larsson.

- Många sitter ensamma och vill veta mer om samhället som de ska bo och verka i. Det blir både samhällskunskap och svenska från dag ett. Det stärker självkänslan och de lär sig hitta till platser de knappt visste fanns. Att kunna läsa på anslagstavlan på biblioteket, till exempel, gör att de hittar tid och plats för språkcaféer som de kan gå till. Och förstås var de kan låna böcker eller sitta och läsa i lugn och ro.

- I konsthallen kan diskussionen ta fart om färg och form. I den senaste gruppen med syrier jag var med ute på stan fanns en konstnär och en snickare, som båda var mycket intresserade av konst i olika former. Då kom diskussionen igång.

Matti Larson har varit cirkelledare hos Studieförbundet Vuxenskolan i många år i framför allt ämnet musik. Han är musiker till yrket och är också pedagog och humanekolog i grunden. På den Glokala folkhögskolan i Malmö är han kursledare för svenska och samhälle för nyanlända i Svenska från dag ett.

 

Text av Mats Nilsson.