Trygghet och dans

- Att skapa trygghet i gruppen är viktigt. I Dansstegets studiecirklar vill jag sprida kunskap om sambandet mellan dans och hälsa och berätta om hur personer med psykisk ohälsa mår mycket bättre av att röra på sig.

Det säger Jill Taube, psykiatriker, som startade Danssteget och bland annat kör det i cirkelform i Bagarmossen och Alvik i Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Stockholms regi.
 

- Finns det deltagare med psykisk ohälsa i gruppen är det extra viktigt att det finns harmoni.  Och det ska inte vara så pretentiöst, vi har en ganska låg tröskel. Hon betonar att alla är välkomna till cirklarna, även om man värnar om personer som kanske inte vågar sig till andra större och mer krävande sammanhang.

Jill och Dansstegets cirklar i dans och hälsa i Stockholm är inne på andra året. Under hösten är det 14 pass på varje ställe, först sju träffar, sedan ett uppehåll i två veckor och innan terminen är slut har det varit ytterligare sju träffar.

- Att det är bra att röra på sig och att det kan lindra depressioner finns belagt i många studier, säger Jill. Att dansa är dessutom roligt.

Varje tillfälle inleds med en föreläsning, som ibland hålls av Jill, men även av andra ledare och ibland av inbjudna föreläsare. Det handlar om hälsa i en vid bemärkelse, med olika teman som sömn och depression. Efter det startar övningarna. Det är linedance, en mildare form av zumba (Jill och en annan ledare är utbildade zumbaledare), afrikanskt och orientaliskt som ger rejäl motion.

- Som psykiatriker vill jag ibland vara utanför sjukvården och se hur dans kan bidra till tillfrisknande.  Förutom dansens rörelseglädje och det allmänna välmående det ger får deltagarna en känsla av att vara med i ett sammanhang, de blir piggare och gladare.

Text och bild: Mats Nilsson