Utbildningar för cirkelledare

Här samlas utbildningar för dig som är cirkelledare inom SV. 

Aktuella cirkelledarutbildningar

Gör din cirkel digital!

Här hittar du en grundläggande utbildning i hur du kan omvandla din fysiska cirkel till en cirkel online. Kontakta sen din närmaste SV-avdelning för hjälp och stöd! 

Jämställd folkbildning

Studieförbundet Vuxenskolan agerar för att skapa ett samhälle där varje människa får vara med och växa genom kunskap. Hos oss ska alla känna sig trygga, få ett bra bemötande och kunna delta på lika villkor. Som cirkelledare har du en viktig roll i det arbetet!

Webbutbildningen ligger på vår lärplattform Learnify.

Utbildning i Lärplattformen Learnify

Vill du använda den digitala lärplattform Learnify till din cirkel?

I den här webbutbildningen lär du dig hur vår digitala lärplattform Learnify fungerar, så att du själv kan driva en cirkel digitalt med hjälp av Learnify.