Jämställd folkbildning

Studieförbundet Vuxenskolan agerar för att skapa ett samhälle där varje människa får vara med och växa genom kunskap. Hos oss ska alla känna sig trygga, få ett bra bemötande och kunna delta på lika villkor. Som cirkelledare har du en viktig roll i det arbetet!

Om utbildningen

Jämställd folkbildning är en utbildning i jämställdhet och normkritik för dig som är cirkelledare inom Studieförbundet Vuxenskolan.

Genom utbildningen får du:
  • Grundläggande kunskaper om jämställdhet och normkritik
     
  • Metoder för att arbeta jämställt och inkluderande
     
  • Möjlighet att tillsammans med andra ledare reflektera över hur du kan göra din cirkel mer jämställd och inkluderande
     

Den första delen av utbildningen finns på vår lärplattform Learnify och är gratis. Dock behövs ett konto hos Learnify för att kunna ta del av den. Den andra delen är en workshop som du kan anmäla dig till när du har genomfört webbutbildningen. Här av dig till din avdelning för att ta del av utbildningen.