Så fungerar Learnify

I den här webbutbildningen lär du dig hur vår digitala lärplattform Learnify fungerar, så att du själv kan driva en cirkel digitalt med hjälp av Learnify. 

Webbutbildning - så här fungerar Learnify

I utbildningen lär du dig:

  • Vilka digitala studierum det finns och hur du skapar dem.
  • Hur du kommunicerar i Learnify.
  • Hur du bjuder in deltagare.
  • Hur du skapar material och lärresurser